Paula van Dijken

Paula van Dijken

 Van de drie bestuurslagen die kenmerkend zijn voor ons land, is de gemeentelijke de meest directe. De laag die het dichtst bij de burger staat en als het meest herkenbare wordt ervaren. Ik ben van huis uit bekend geraakt met de lokale politiek en dit leidde tot een toenemende interesse, uitmondend in mijn kandidaatstelling voor de VVD en de gemeente Oldambt.

 Geboren te Hoogezand in 1976, heb ik, Paula van Dijken, mijn jeugd doorgebracht in Slochteren en ik heb van 1997 tot en met 2010 in Beilen gewoond. Even een korte periode in Veendam geweest, maar vanaf 2013 woonachtig in de gemeente Oldambt en ik ben hier sinds 2018 werkzaam als professioneel bewindvoerder, met als achtergrond sw HBO opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. De jaren daarvoor heb ik gewerkt bij Ziggo en bij de Belastingdienst. Door mijn werkervaring heb ik zeer veel kennis van het sociale domein binnen onze gemeente, van de schuldenproblematiek en van ons belastingstelsel.

 Ik meen over voldoende levens- en beroepservaring te beschikken om mij kandidaat te stellen voor de VVD-fractie in de gemeenteraad van Oldambt.

 Uitgaande van de liberale beginselen wil ik graag de belangen van alle inwoners behartigen. En wel vanuit de gemeenteraad: het hart van de plaatselijke democratie, dat als zodanig de controle vormt op het plaatselijke bestuur. Dit betekent voor mij dat er sprake moet zijn van een duidelijke band tussen onze inwoners en de volksvertegenwoordiging. En ik besef dat deze band gebaseerd dient te zijn op vertrouwen: vertrouwen in een gemeenteraad die op positief-kritische wijze controle uitoefent op het te vormen College. En van zo’n Raad wil ik namens de VVD graag deel uitmaken.

 Telefoon : 06-31007329