VVD bezoekt Dorpenronde Ganzedijk/Hongerige Wolf

De laatste dorpenronde van dit jaar bracht de afgevaardigde van de VVD fractie in de regen en duisternis naar Ganzedijk/Hongerige Wolf. Terwijl hier en daar de gevolgen van de heftige middag-storm nog goed zichtbaar waren – afgewaaide takken en omgewaaide bomen ter hoogte van Modderland – liep het dorpshuis met betrokken burgers als altijd aardig vol. De koffie was warm en de burgemeester dankte namens het voltallige aanwezig college het bestuur van de dorpsvereniging voor de uitnodiging.   De voorzitter van de dorpsvereniging mevr. Sara Lich heette iedereen van harte welkom en hield een korte introductie over wat de schouw enige weken eerder – toen was het nog prachtig weer – opleverde.

Naast het nog steeds te hard rijden over de Gernaatweg vindt een bewoner dat zijn tuin wel als vuilstort gebruikt kan worden. Tot ergernis van buren/buurt. Niet zo simpel oplosbaar, want het is privéterrein. En dat hard rijden – ondanks de maatregelen die al eerder genomen zijn vanuit gemeente en politie – blijven deze en gene zich hieraan bezondigen. Een probleem….

De Burendag werd goed ingevuld door het poten van bomen.

Een blijvende wens is: een nieuw dorpshuis. Het huidige onderkomen is 35 jaar oud en eigenlijk neergezet als tijdelijke behuizing. Plannen zijn er ook al: op kopse kant Ganzedijk,  bij het huidige speeltuintje. We maakten kennis met een artist impression. Incl 2 windmolens met tiphoogte van 21 meter die in een energie-coöperatie geëxploiteerd zouden moeten worden.      Totale kosten : niemand liet zich erover uit.