Och en Wee

De VVD staat een terughoudend en solide gemeentelijk financieel beheer voor.  Tot onze schrik is - op moment van schrijven - voor 2018 door ons linkse college een OZB-stijging van +/+ 2% voorzien. Over de jaren die dit college op het pluche zit, 2014-18, bedraagt de totale stijging 12 % !! Afgezet tegen een inflatie over de onderliggende jaren, 2014-17, van 3,34%  is dit voorwaar een ongehoorde toename. En let op, ook huurders betalen hier natuurlijk indirect via maximale huurverhogingen, vrolijk aan mee. OZB- verhogingen voor bijv. nutsbedrijven worden via de energie rekeningen doorberekend.

Zet dit eens af tegen zaken als:

* een overschrijding van het budget voor een kunstgrasveld van 60% (+/+ € 215.000);

* of een voorgenomen subsidie van € 38.000 voor St-Maarten. Een land met 38.000 inwoners, zo groot als de gemeente Oldambt, waarvan de helft illegaal is en/of bouwt en waarvan het bestuur pas na ontslag van de premier aangegeven heeft  Nederlandse financiële opbouwhulp vallend onder ons anti-corruptie systeem (zg. Integriteitskamer) te accepteren. Een zaak van de Rijksoverheid.

het innen van Reclamebelasting van een klokkenmaker in Winschoten die een klok aan zijn gevel heeft. Volgens de wethouder maar € 250,- … de laagste som….dan mag het.

Misschien goed als u volgend jaar maart in het stemhokje staat hier nog eens aan terug denkt.

1. De VVD Oldambt zal dan ook tegen de begroting 2018 stemmen.

2. De VVD heeft initiatief genomen tot debat  binnen de Raad over overschrijding kunstgrasveld.

3. De VVD staat een herziening van heffingen OZB voor.

4. De VVD wil oneigenlijke reclamebelasting voor bijv. para- en medici afschaffen.

In oktober presenteerde mevr. Alice Wösten haar rapport over de “Binnenstad Winschoten”. Een initiatief van de VVD om nogmaals onderzoek door de gemeente te laten doen naar het wel en wee van de “middenstand”. Het rapport was redelijk vernietigend : “wantrouwen, kleutergedrag en eigen belangen” spelen een hoofdrol. Het wordt tijd dat de middenstanders over hun eigen schaduw stappen en serieus hun verantwoordelijkheden nemen. De belastingbetaler heeft inmiddels € 20 miljoen in onze binnenstad gepompt, parkeerbelasting afgeschaft, nieuwe parkeerplekken aangelegd en het LTS-terrein wordt nu voortvarend aangepakt.  Dus alle kansen – en de laatste - voor een bloeiende Winschoter binnenstad.

 

Het goede  nieuws:

* Erich Wünker is tot lijsttrekker van de VVD Oldambt benoemd. Na 8 jaar warmlopen waaronder 4 jaar als Raadslid en voorzitter commissie SWI een schat aan ervaring opgedaan. De verdere kieslijst is evenwichtig gebaseerd op ervaring en jong talent;

* het verkiezingsprogramma is in eendrachtige samenwerking door vele mensen met elk hun eigen expertise, samengesteld. Zie onze site;

* het ziet er naar uit dat het terrein van het nooit serieus in  gebruik genomen AZC dan eindelijk weer kaal wordt opgeleverd. En de VVD vindt dat er voorlopig maar geen nieuwe initiatieven genomen mogen worden.


Wilt u n.a.v. deze tekst met ons van gedachten wisselen dan kan dat altijd! Onze gezichten en mailadressen staan  op   www.gemeente-oldambt.nl  kijk onder “college en raad” > samenstelling raad > ga naar Raads – of Commissie leden.  Of kijk op onze site  :   oldambt.vvd.nl