Controle is goed, vertrouwen is beter

Beste kiezers,  

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Oldambt.

Dit programma geeft aan wat wij belangrijk vinden in onze gemeente. Ons programma is gebaseerd op onze liberale normen en waarden. 

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zijn onze vijf uitgangspunten.

 

In de afgelopen 4 jaar zijn wij veelvuldig in gesprek gegaan met inwoners, bedrijven, dorpsbelangen en wijkcomités, verenigingen en andere belanghebbenden. We hebben bij u aangebeld om zo te vernemen wat u belangrijk vindt, waar u tevreden over bent, maar ook waaraan u zich ergert en wat u graag anders ziet. De informatie die wij met deze activiteiten hebben opgehaald, is in dit verkiezingsprogramma verwerkt.

 

Zaken die steeds weer ter sprake komen en waar Oldambtsters zich zorgen over maken zijn de veiligheid op met name onze wegen, het onderhoud van de openbare ruimte en de werkgelegenheid. 

Ondernemers vinden dat ze te weinig ècht worden betrokken bij de problemen omtrent werkgelegenheid en krimp. Onze agrariërs en ondernemers hebben grote problemen met de onevenredig hoge OZB die ook nog in één keer betaalt moet worden.
En glasvezel is een ‘must’!

Dus wat ons betreft: 

§  Wordt de algemene veiligheid, mn in het verkeer, verbeterd

§  Wordt het onkruid regelmatig verwijderd, het gras gemaaid en de perken geschoffeld.

 

§  Creëren wij de juiste voorwaarden en ruimte waardoor de agrarische sector zich kan blijven ontwikkelen

§  Gaan we samen met de ondernemers en het onderwijs zorgen voor meer banen en stageplekken

§  Regelen we dat er voor iedereen in de gemeente glasvezel beschikbaar is

§  Zorgen we voor een eerlijk en acceptabel OZB-tarief met mogelijkheid in periodes te betalen 

§  Worden alle problemen door bodemdaling als gevolg van mijnbouw verholpen en vergoed

 

Wij zullen ons extra inzetten om dit voor elkaar te krijgen en ons daarnaast richten op de andere punten in ons verkiezingsprogramma.

Mogen wij bij de verkiezingen op 21 maart op uw steun rekenen? 

VVD Oldambt