Hoed u voor namaak

Nu we onder leiding van de VVD de crisis hebben overwonnen zal in 2018 iedereen daar de vruchten van kunnen plukken. Vandaar dat we alle medeburgers in Oldambt een goed 2018 wensen. U kunt daar zelf ook een steentje aan bijdragen door te gaan stemmen op 21 maart.

Gemeenteraadsverkiezing.

In Oldambt staan maar liefst 12 partijen ingeschreven die wensen mee te dingen. Onder hen van die burger- en (semi-)lokale partijen ontstaan uit partijhoppers, afsplitsingen en zelfs alweer afsplitsingen van afsplitsingen. Mensen die menen dat als je je zin niet krijgt je gewoon voor jezelf begint. Of vanwege het geld. Ook zo bedenkelijk. Hoeveel raadsleden in het Groningse zijn er de afgelopen periode van dit soort partijen al niet opgestapt of, erger, voor zichzelf doorgegaan.  Maar de politiek is nu juist het hebben van een brede visie, luisteren en samenwerken. Zoveel partijen maken straks het formeren van een College en het serieus voeren van discussie in de Raad tot een moeizame exercitie. Juist zij die willen dat “politiek weer naar de burger gebracht wordt”  - welke politicus zegt dat nu niet? – maar zonder serieuze partijstructuur zorgen er juist voor dat het democratische proces gefrustreerd wordt. Partijen die weer van alles beloven, maar er nooit bijzeggen hoe dat bv financieel te bereiken. Of gaat de OZB weer lekker omhoog? Dus alle reden om nog eens goed na te denken voor u het stemhokje ingaat. Laat uw stem uiteindelijk niet verloren gaan.

Enige actuele zaken:

Zonneweide – te mooi woord voor lelijke dingen - in Finsterwolde. De VVD stelt zich op het uitgangspunt dat wij geen voorstander zijn van grote windmolens en dat zonne-energie winning thuis hoort op industrie gebied of daken. Niet in het open land.
bouw nieuw gemeentehuis z.g. Poort van Winschoten. VVD heeft hier tegen moeten stemmen. Waarom? Vaststellen dat je onderzoek wilt plegen maar daar gelijk een budget aan hangt van € 9,2 miljoen?  Wat betreft de VVD was het beter geweest onderzoek te doen en dan duidelijk te omschrijven wat nodig is en kosten zijn. In dit kader is het ook zo jammer dat er feitelijk geen fatsoenlijke kerntaken discussie is gevoerd afgelopen jaren. Dan had je je ambtelijke organisatie en kantoorruimte daarop kunnen afstemmen. De wensen van de burgers richting de diensten van een gemeente zullen in rap tempo de komende jaren veranderen. Dus zo’n groot gemeentehuis?

Ook de locatie vindt de VVD niet de beste. Een saai kantoorgebouw op een A1 winkellocatie? Waar alleen door de week overdag gewerkt wordt, bevordert niet de leefbaarheid in het centrum.  Positief is dat er veel m2-winkelruimte uit de markt wordt gehaald. Maar dat had sowieso wel gekund.

Ook belangrijk zijn de bevindingen inzake het Rekenkamer Onderzoek naar de ontwikkeling van centrum Scheemda. Daar zaten nogal wat- zacht gezegd -  “verbeter punten” in richting onze gemeente. Tijd om hier heel erg lering uit te trekken. We vinden hier niets over terug in ontwikkeling Poort van Winschoten.

En een voorstel van de VVD om het democratisch centrum weer terug te halen naar de plek waar zoiets hoort nl. in het gemeentehuis vond geen medestanders. Op termijn een gemiste kans en nog goedkoper ook dan de huidige situatie.