En nu aan het werk!

De Gemeenteraadsverkiezingen liggen achter ons. De verkiezingsavond in De Klinker begon heel spannend. Toen de burgemeester de stemmen van de eerste 7 stembureaus bekend maakte stond de VVD bovenaan als grootste partij! Wat landelijk al langer een trend is dat veel mensen zich herkennen in het beleid en de standpunten van de VVD.

 

Na het tellen van de stemmen is de VVD Oldambt de derde partij van de gemeente Oldambt. Van de bestaande politieke partijen boekt de VVD als enige partij zetelwinst! Voor de 4e zetel kwamen we 11 stemmen tekort maar dit betekent dat veel mensen vertrouwen hebben in de VVD en we met een opmars bezig zijn.

Hier past ook een felicitatie aan de nieuwe partij Gemeentebelangen Oldambt die start met 3 zetels en een felicitatie aan de Christenunie die een lichte stijging zag in het aantal uitgebrachte stemmen.

 

De VVD Oldambt heeft zich voorgenomen actief met de volgende 10 speerpunten de komende jaren aan de gang te gaan:   

  1.  Beter onderhoud van het groen
  2.  Een eerlijk en acceptabel OZB-tarief
  3.  Voorzichtig en terughoudend omgang met gemeenschapsgeld
  4.  Werken moet lonen!
  5.  Handhaving en bestrijding van kleine criminaliteit door exra Buitengewone Opsporingsambtenaren
  6. Glasvezel voor iedereen!
  7.  Oplossen doorstroming van rotonde de Blauwe Roos
  8.  De gemeente gunt lokale ondernemers werkzaamheden
  9.   Acquisitie van nieuwe bedrijven door samenwerking ondernemers en overheid
  10. Asielzoekers eerlijk verdelen over alle gemeenten

Met onze nieuwe verjongde fractie kunt u erop rekenen dat we ons volledig inzetten om hetgeen waar we voor staan ook daadwerkelijk te doen! Uiteraard gebaseerd op onze liberale normen en waarden met de 5 uitgangspunten: v
rijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.