Kopij Oldambtster december 2018

De eerste begroting van de VVD Oldambt sinds jaren als coalitiepartij. En dat was direct een pittige opgave. Van een meer financieel rooskleurig beeld van voor de zomer werd een flinke ombuiging naar de situatie van nu gevraagd. Deze begroting voelt anders; een begroting waarin de lasten voor de inwoners en bedrijven minimaal zijn toegenomen. En dit geeft ruimte aan de ambitie voor de gemeente Oldambt om o.a. de Midden- en Kleinbedrijf vriendelijkste gemeente te gaan worden en zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. 

In de door de gemeenteraad unaniem aangenomen begroting kunnen we lezen dat belasting verhogen géén vanzelfsprekendheid is. En ook de teksten dat we als gemeente uitgaan van wat inwoners “nodig hebben” in plaats van waar “men recht op heeft” is uit ons hart begrepen. Uiteraard wel met een vangnet (of springplank) voor diegenen die minder zelfredzaam zijn. 

Er is ook een schaduwzijde want, gezien de cijfers, moeten we bezuinigen op maatregelen waar inwoners gewend aan zijn geraakt. Echter het is net als het huishoudboekje; er moet een gezonde verhouding zitten in wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Ook de gemeente moet aan de harde werkelijkheid dat elke keer de spaarrekening aanspreken een einde kent…. 

Hebben we dan als VVD Oldambt geen zorgen? Zeker wel. Zeer zorgelijk vinden wij de voor ons gevoel onbestuurbare uitgaven in de jeugdzorg. Hier moeten we als gemeente, als gemeenteraad meer grip op krijgen. Door verkrijgen van inzicht en wellicht specifiek beleid op maken. “De jeugd heeft de toekomst” en dat onderschrijven wij als VVD Oldambt. De jeugd vinden wij belangrijk. En als zij zorg nodig hebben dan verdienen zij dit. 

Tijdens de raadsvergadering heeft de VVD Oldambt een aantal moties in stemming gebracht en met succes! Dit betekent het volgende:

  1. Formeren van een klankbordgroep om de gemeenteraad aan de voorkant meer inzicht, sturing en grip wil hebben op het inrichten van de jeugdhulp (jeugdzorg) en de kosten c.q. financiële risico's die hiermee verband houden te bepalen
  1. de ambitie om als gemeente jaarlijks het percentage lokale en regionale aanbestedingen te verhogen om de lokale economie in de gemeente Oldambt zoveel mogelijk te stimuleren 
  1. Onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een "jeugdraad" om de jeugd een adviesrol te geven richting de raad, het college en de ambtelijke organisatie én de samenwerking met verschillende aan jeugdwerk gelieerde organisaties te bevorderen. 

Zoals u van ons gewend bent, blijven wij ook volgend jaar kritisch en constructief onze liberale standpunten naar voren brengen. De gehele fractie van de VVD Oldambt wensen alle lezers, inwoners, bedrijven en politieke partijen fijne feestdagen toe!