Bijdrage VVD Oldambt aan de opiniërende behandeling ‘Herstelplan financiën’

Op maandag 23 september 2019 hebben wij in de raadsvergadering een opiniërende behandeling gedaan van het ‘Herstelplan financiën’. Als VVD hebben wij het college een aantal zaken meegegeven en ook vragen gesteld. Hieronder kun je onze bijdrage lezen.

Voor de zomer hebben we als raad  bij elkaar gezeten en gesproken over hoe we Oldambt moeten loodsen door het financieel zware weer.


Het was goed om te horen dat er partijen zijn die aangeven geen heilige huisjes te hanteren en de verantwoordelijkheid te willen nemen. In deze stand stonden echter niet alle partijen….


Het loodsen door het financieel zware weer kan niet door alleen maar de inkomsten te verhogen of van ons af te kijken richting de provincie of het rijk. Het doet ons dan ook deugd dat alle partijen vandaag aanwezig zijn om hun toekomstvisie op deze moeilijke periode te geven. Als raadsleden kunnen we niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid; juist daarom zitten we op deze stoel.


Vorige keer hebben we als VVD Oldambt afgesloten met een tegelwijsheid: “oud brood is niet hard; geen brood is pas hard”. Oftewel we zullen keuzes moeten maken om Oldambt financieel boven water te houden.


We hebben het vaker gezegd: keer op keer een begroting vaststellen en de tekorten aanvullen vanuit de reserves. Deze Pavlov-cultuur moet anders. Hebben we op te grote voet geleefd en wellicht te sociaal? Zeg het maar….


Zoals in het herstelplan is te lezen moeten we ons goed beseffen dat de tekorten niet alleen zijn ontstaan door de decentralisaties in het sociaal domein maar ook door eigen beleid.


De VVD Oldambt is altijd voor een goed en evenwichtig financieel beleid. Wat we dan ook heel belangrijk vinden is het voorstel om naast een financieel plan een organisatorisch herstelplan te maken. Dit met de bedoeling om weer financieel gezond te worden richting 2023 en daarna. VVD Oldambt vindt dat het herstelplan ook moet worden ingezet om naar de toekomst toe noodzakelijke bezuinigingen te herstellen om doelgroepen te ondersteunen die dit nodig hebben. We zijn een sociale gemeente en dan moeten we ook proberen te blijven!


Wij stellen voor aan het college om als raad regelmatig op de hoogte te worden gebracht van de stand van zaken van de bezuinigingsopgave c.q. herstelplan. Dit om vinger aan de pols te houden om niet weer in de verleiding te komen om eventuele meevallers elders aan uit te geven. Graag een reactie van het college.


Voor ons ligt een stuk ter opiniering die wel aantoont dat dit college inziet dat er een andere koers gevaren moet worden. Een andere koers met consequenties en uitgangspunten die pijn doen. Pijn in de portemonnee maar ook pijn in het hart…


En er blijven risico’s in het herstelplan aanwezig:

  • De aanname dat het rijk komt met een structurele oplossing voor de financiële problematiek in het sociale domein;
  • De constatering dat er geen structurele gelden zijn voor herstel en onderhoud van de wegen, de klimaatdoelstellingen en de energietransitie.

We hebben van dit stuk een aantal stenen in onze maag liggen. Dat zijn met name het aanspreken van de stille reserve door het verkopen van aandelen en de verhoging van de OZB.


Als we het goed hebben gelezen zijn we 12 + 1,3 = 13,3 miljoen euro van onze reserve nodig om ons door de jaren 2020 t/m 2022 te slepen. En dit ten koste van het jaarlijkse rendement van de aandelen. Wat een boel geld.


We kunnen ons beleid en de daarbij horende financiële gevolgen niet blijven bekostigen met een lastenverzwaring – daarin hebben we een plafond bereikt! We zullen moeten bezuinigingen en als VVD hebben we moeite met de verhoging van de OZB. Ruim 80% van onze inwoners hebben een koopwoning of bedrijfspand. De belastingdruk van deze eigenaren is al enorm hoog in onze gemeente en het houdt een keer op.


We snappen dat we zonder het aanspreken van de stille reserves het niet gaan redden in het Oldambt. Maar we hebben wel een aantal tips/aanbevelingen voor het college om uit te werken:

  • Het slim, strategisch en creatief inzetten van NPG-gelden voor een duurzame leefbaarheid waarbij wij denken aan onderhoud van fietspaden, openbare verlichting, etc.
  • Afdwingen dat de directie van De Klinker meer commercieel handelt en meer samenwerking in de regio aangaat.
  • We willen inzage hebben in de vele bovenwettelijke sociale regelingen (42 heb wij gehoord) om dubbelingen/overlap te voorkomen. Inzicht om processen efficiënter in te richten voor de organisatie. Maar we denken ook aan het indicatie-proces van de WMO. We zullen meer en eerder aan de voorkant moeten regelen om het subsidiëren aan de achterkant te voorkomen. Ook denken we aan het inbouwen van plafonds om open regelingen te voorkomen. En wellicht moeten we maatwerk voor individuen regelen; een voorbeeld zou kunnen zijn schoolzwemmen. Graag een toezegging van het college dat we als raad inzage krijgen in de vele bovenwettelijke sociale regelingen.
  •  De laatste: voor de zomer hebben we op de menukaart kunnen lezen het “bezuinigingen op onderhoud van gebouwen die we afstoten van €140.000. Dit hebben we niet kunnen vinden in het herstelplan; opnemen is ons advies.

Volgens ons hebben we hiermee meerdere keren dekkingsvoorstellen aangegeven om de ozb niet meer als trendmatig te verhogen. Tot zover onze eerste termijn.


Harold de Groot 

Fractievoorzitter VVD Oldambt