VVD bijdrage spoeddebat asielzoekers

Bijdrage VVD Oldambt spoeddebat 19/4/2022 over de opvang van vluchtelingen in Oldambt:


Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie helpen we vluchtelingen en zijn we solidair met onze collega bestuurders in andere gemeenten. We kennen allemaal de verhalen en beelden uit Westerwolde. Ook Burgemeester Koen Schuiling heeft zich als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen duidelijk uitgesproken: we ons moeten schamen voor de erbarmelijke omstandigheden en de nog weinige geboden hulp van andere gemeenten!


Als VVD Oldambt ondersteunen wij het nemen van verantwoordelijkheid als gemeente. Tegelijkertijd kijken we scherp naar de manier waarop we de tijdelijke noodopvang organiseren. Onze eigen inwoners en ondernemers hebben ten alle tijden recht op een veilige woon-, werk-, en leefomgeving, en dat is volgens VVD Oldambt onze primaire verantwoordelijkheid als gemeente.


VVD Oldambt wil vooraf duidelijk weten welke mogelijkheden er zijn om individuen of groepen mensen te verwijderen die zorgen voor overlast of een onveilige situatie. Lik op stuk beleid die vooraf helder is, juist ook voor onze eigen inwoners en ondernemers. 


Ook willen we inzage in hoe de mensen die we opgevangen worden geïnformeerd over hoe wij in NL en in Oldambt met elkaar omgaan en wat wij daarin verwachten van mensen.


De beoogde opvanglocatie ligt dichtbij ons centrum en de winkels, dichtbij sportaccommodaties, scholen en ouderenvoorzieningen en 150 meter verderop ligt ons regenboog zebrapad. We zien daar zeker positieve in de locatie om te verbinden, echter geeft het ook aan dat we scherp moeten zijn en dat we moeten durven ingrijpen als de situatie daarom vraagt. 


Vrijheid is een groot goed. Het is 1 van de belangrijke liberale kernwaarden. Helaas is voor veel mensen die vrijheid niet vanzelfsprekend en volwassenen en kinderen maken dagelijks de vreselijkste dingen mee. 


VVD Oldambt wil dat we als gemeente ons steentje bijdragen in de opvang van vluchtelingen. Als echter blijkt dat dit ten koste gaat van de vrijheid van onze Oldambtster inwoners en ondernemers, dan vragen wij adequaat en snel handelen om ervoor te zorgen dat we het met elkaar blijven doen, en dat een aantal raddraaiers het niet verpest voor alle anderen. Door goed te monitoren, in gesprek te blijven en te handelen als dat nodig is, houden we ook draagvlak onder de Oldambtsters en kunnen wij een veilige plek bieden voor deze mensen die onze hulp hard nodig hebben. Zonder teveel overlast voor onze eigen inwoners en ondernemers.


Blij zijn wij te horen dat er al een aantal maatregelen op voorhand zijn genomen zoals een extra BOA, 2 beveiligers in dienst van COA die 24/7 aanwezig zijn en de mogelijkheid om coaches, mentoren en begeleiders in te zetten voor de minderjarigen.


Vraag aan het College:


  • wat kunnen wij doen als individuen of groepen zich misdragen en hoe snel kunnen wij dan ingrijpen?


Beantwoording:


Er is veel overleg tussen de politie, de BOA’s en andere betrokkenen. Ook zal er een bewonerscommissie opgezet worden om te horen wat er speelt en de communicatieplannen kort te houden.


In de tweede termijn nogmaals aangegeven op korte termijn meer concreet te willen horen wat we kunnen en willen doen als er ingegrepen dient te worden. Wij vinden de veiligheid van ons allen belangrijk en situaties moeten adequaat worden opgelost. 


Mandy Meertens