Onderhoud openbare ruimte

Het gras groeide en groeit welig in Oldambt. De jongste watergemeente had een andere ambitie moeten formuleren: de groenste gemeente van Nederland!

© EWu

Verbeteren van de veiligheid en onderhoud van onze openbare ruimte, met name de wegen en het groen.

De VVD Oldambt wil dat onze straten, perkjes en grasvelden beter worden onderhouden. Het onkruid moet regelmatiger worden verwijderd, het gras vaker gemaaid en de perken beter en vaker worden geschoffeld. De afgelopen jaren hebben we allen kunnen zien dat het hard achteruit liep. Dit is niet de keuze van de VVD Oldambt. Uiteraard kost dit geld maar wij zien dat er bezuinigd kan worden op andere posten of simpelweg een aantal uitgaven niet doen.

Uit de vele gesprekken met inwoners en Dorpsbelangen blijkt dat verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp. Enerzijds de hoeveelheid verkeer en anderzijds de snelheid. Het blijkt dat de meeste overtredingen en vooral het te hard rijden, door omwonenden zelf worden gemaakt. Als VVD Oldambt willen we op locaties waar het veiligheidsgevoel onder druk staat streng handhaven.

Om de veiligheid van fietsers te waarborgen wil VVD Oldambt dat fietspaden en wegen die vanaf heden zodanig worden gerealiseerd of opnieuw worden ingericht dat 2 fietsers naast elkaar kunnen fietsen.

Om de verkeersveiligheid in Finsterwolde te vergroten gaat de VVD Oldambt zich hard maken om de rondweg om Finsterwolde en de aansluiting van de Gereweg op Midwolda in de aanstaande raadsperiode worden gerealiseerd.