Veiligheid is een speerpunt van ons

Ter ondersteuning van de politie pleiten wij voor 3 extra BOA’s (Buitengewone Opsporingsambtenaren) om te helpen bij handhaving en bestrijding van kleine criminaliteit

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Bij de VVD Oldambt staat veiligheid centraal. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. Als iemand zich niet houdt aan de regels dan wil de VVD Oldambt dat er streng en duidelijk wordt opgetreden door de bevoegde instanties.

Uiteraard hebben we politie die zichtbaar op straat is en wijkagenten die de buurt goed kennen. De VVD Oldambt wil dat we daaraan iets toevoegen door als gemeente 3 Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) in dienst te nemen. Zij vergroten de zichtbaarheid van het “blauw op straat” en helpen bij de handhaving en de bestrijding van kleine criminaliteit. Als het aan ons ligt krijgen zij de maximale handhavingsbevoegdheden.