Acquisitie van nieuwe bedrijven is de uitdaging

De VVD Oldambt wil dat er zoveel mogelijk kansen op werk worden gecreëerd. Dit is goed voor de eigenwaarde van het individu, goed voor de economie en het voorkomt dat men gebruik moet maken van allerlei uitkeringen. Belangrijk daarbij is dat de ondernemers en bedrijven met elkaar samenwerken

© EWu

Er zullen nieuwe bedrijven naar Oldambt gehaald moeten worden. Het vestigingsklimaat van Oldambt moet gunstiger worden door een herontwikkeling van de beschikbare bedrijventerreinen en een actieve marketingstrategie. Dit moet worden ontwikkeld door samenwerking van ondernemers en overheid.

Om het vestigingsklimaat verder te verbeteren vindt de VVD Oldambt dat niet de ambtelijke procedures maar de bedrijfsvoering van de ondernemer centraal moet staan in de dienstverlening van de gemeente. Om te zorgen dat de bedrijven goed en kwalitatief personeel kan werven is de VVD Oldambt van mening dat samenwerking tussen het onderwijs en de ondernemers hierbij enorm kan helpen door o.a. het creëren van stageplekken.

De VVD Oldambt wil dat er mogelijkheden en kansen voor ondernemers in het buitengebied zijn om te voorkomen dat vrijkomende agrarische gebouwen leeg kome te staan of verpauperen. Ook de agrarische sector moet gestimuleerd worden en meer ruimte krijgen voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Van de VVD Oldambt mogen recreatieve ondernemers uitbreiden, tenzij er aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed.

De overheid moet samen met de ondernemers werken aan de toekomst van morgen. Oldambt kan wat de VVD Oldambt betreft de duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door het verstrekken van subsidies. De bezem moet door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels. Vergunningen moeten, waar mogelijk, worden afgeschaft, samengevoegd of vervangen door een meldingsplicht.