Oldambster sport

De gemeente heeft een faciliterende functie binnen de Oldambtster sport.

De VVD promoot een blijvende pluriformiteit in sportaanbod in onze gemeente.

In het verleden zijn een veelheid aan afspraken met sportverenigingen gemaakt en door gemeente Oldambt overgenomen. De komende 4 jaar zal in het teken moeten staan van het uniformeren en gelijktrekken van alle afspraken met de sportclubs. 

De noodzakelijke accommodaties moeten up-to-date gebracht worden. Overtollige velden, banen en andere accommodatie moeten niet door gemeente financieel ondersteund worden.                         

Een meer-jaren accommodatieplan moet worden opgesteld.  De VVD is voorstander van het openen van een fonds waarin geoormerkt geld jaarlijks wordt gestort t.b.v. de sport waaruit gemeentelijke kosten voor onderhoud worden voldaan.